Yeni Atlantis PDF Kitap İndir

Yeni Atlantis
Bacon’ın 1624 tarihli Yeni Atlantis’i More’un Ütopya’sı ve Campenella’nın Güneş Ülkesi ile birlikte Rönesans’ın en tanınmış ütop-yaları arasında yer alır. Bu metin, daha çok edebiyata yakın bir anlatım tekniğiyle düşü-nürün bilim programını ve gelecekte müm-kün olabilecek ideal bir bilim ve teknoloji toplumu tasarımını belgelemektedir.