Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Edit. Seyithan Demirdağ) PDF Kitap İndir

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Edit. Seyithan Demirdağ)
Bu kitapta, Türk eğitim sistemi farklı yönleri ile ele alınarak açıklandıktan sonra okul yönetimi ve ilgili süreçlere odaklanılmıştır. Kitapta ayrıca okuyucuların okul yönetimini daha iyi anlamalarını sağlamak için okulları ilgilendiren mevzuatlar ilgili eklerde gösterilmiştir. Kitabın; öğretmen adaylarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, öğretmenlere ve okul liderlerine yararlı olması hedeflenmiştir.