Toplum ve Bilim Sayı: 108 PDF Kitap İndir

Toplum ve Bilim Sayı: 108
Toplum ve Bilim’in 108. sayısı neo-liberalizm ve etkileşimlerini mercek altına alıyor.

Bu sayıda:
Ahmet Bekmen “İktidardan kesit almak”
Alev Özkazanç “Biyo-politik çağda suç ve cezalandırma”
Koray Çalışkan “Neo-liberal piyasa nasıl işler?: Pamuk, iktidar ve fiyat”
Yasemin İpek Can “Türkiye’de sivil toplumu yeniden düşünmek:Neo-liberal dönüşümler ve gönüllülük”
Mine Eder “Moldovyalı yeni göçmenler üzerindenTürkiye’deki neo-liberal devleti yeniden düşünmek”,
Ayşe Buğra “AKP döneminde sosyal politika ve vatandaşlık”,
A. Dinç Alada “Öncü iktisat düşünürleri yeni liberalizme karşı (mı?)”,
Koray R. Yılmaz “İktidarın meşruiyetinden iktidarın eleştirisine: Kapitalist küresel kurumsallaşma sürecinde yolsuzluk analizi – Türkiye örneği..”
Sibel Yardımcı-Ali Saltan “Geri dönüşümün görünmeyen yüzü: Sokak toplayıcılarının iş ve yaşam koşulları üzerine bir değerlendirme”
H. Neşe Özgen “Devlet, sınır, aşiret: Aşiretin etnik bir kimlik olarak yeniden inşası” başlıklı makalelerinde neo-liberalizmin gündelik hayattaki izdüşümlerini tartışırken, kitap eleştirisi ve tanıtımı bölümünde de Fırat Mollaer “Kültürelcilik ve karşı-kültürelcilik gelgitinde muhafazakâr yanılgı: Metodolojik bir eleştiri”
Devrim Sezer “Modernliği anlamak” makaleleriyle yer alıyorlar.