Sosyolojik Yöntemin Kuralları PDF Kitap İndir

Sosyolojik Yöntemin Kuralları
Émile Durkheim 1895’te yazdığı Sosyolojik 
Yöntemin  Kuralları  adlı  yapıtında,  toplumu 
inceleyip  yorumlayacak  bir  “bilim”in  yöntemini belirlemeye çalışır; Comte ve Spencer gibi düşünürlerin, toplumu “hazır önkavramlar”la  anlama  yöntemlerini  eleştirir.  Durkheim’e göre, bir “toplumbilim kurma”nın ön koşulu da gerçekliği sınıflandırarak, geçerli 
bilimsel  yasaları  bulmak  ve  toplumsal  gerçekliğin  iç  doğasını,  karakteristik  yönlerini 
yansıtan kavramsal bir dizge oluşturmaktır.