Bölgeler-Ülkeler

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe PDF Kitap İndir

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe“Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe” “Prof. Dr. Bülent OKAY’ın 35. Meslek Yılı Anısına” adlı bu eser, Çin dünyasına ait farklı yazıların bir araya geldiği bir kitaptır. Bu anlamda; sayın okuyucularımız bu kitabı okurken Çin tarihi, edebiyatı, felsefesi ve kültürü hakkında ilgi çeken yazılar bulacaktır. …

Siyasal Hareketler-Eylemler-Topluluklar

Silahsız Askerler Amerikan Tarihinde Pasifizm PDF Kitap İndir

Silahsız Askerler Amerikan Tarihinde PasifizmDünyanın süper gücü olarak Amerika, “dünya jandarması” rolünü de üstlenmiş ve birbiri ardına gelen yönetimler, Amerikan askerlerini üstlendiği rolün beslentilerini gerçekleştirmek üzere dünyanın uzak köşelerine göndermiştir. Öldürücü Predator füzeleri Afganistan semalarında cirit atarken, aynı saatlerde binlerce barış yanlısı Amerikalı, ülkesinin militarizmini protesto etmek için Washington D.C. …

Anlaşmalar-Kongreler

90 Soruda Lozan Barış Antlaşması PDF Kitap İndir

90 Soruda Lozan Barış AntlaşmasıElinizdeki bu kitapta Lozan’ın 90. yıldönümünde gençlerin, üniversite öğrencilerinin, antlaşmada dikkatlerini çeken, açıklanmasını istedikleri 90 sorunun cevabını vermeye çalıştık.Kendilerine özgü bakış açıları ile bizim ufkumuzu açtılar. Onlardan çok şey öğrendik.Atatürk bize küçükken, hep;“Çocuklar kendinize güvenin, soru sorun” derdi. Hiç unutmadım.Her yaştaki sevgili gençlerimiz, değerli okurlarımız, sizler …

Siyasal Hareketler-Eylemler-Topluluklar

Kadınlar ve Gerilla Hareketleri & Nikaragua, El Salvador, Chiapas, Küba PDF Kitap İndir

Kadınlar ve Gerilla Hareketleri & Nikaragua, El Salvador, Chiapas, KübaKadınlar Ve Gerilla Hareketleri Bu kitap, kadının Gerilla hareketi içersinde kazanmış olduğu Toplumsal cinsiyet farkındalığının, Özgürlük mücadelesine yansımasını çarpıcı bir biçimde dille getiriyor. “Karen Kampwirth bu kitapta yapısal, siyasi ekonomi ile kişisel öyküleri sağlam bir tartışmayla kışkırtıcı bir şekilde iç içe …

Biyografi-Otobiyografi

Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider Vladimir Vladimiroviç Putin PDF Kitap İndir

Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider Vladimir Vladimiroviç PutinHiç başkanlık rüyası görmemiş sıradan bir taşra bürokratı, bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir başkana dönüşmüş olarak buldu. Sovyetler dağılıp dünya yeni bir düzene doğru giderken, kimsenin dikkatini çekmeyen sadık KGB ajanı birden bire imparatorluğu ayakta tutan bir süper lidere dönüşüyor. Vladimir Vladimiroviç Putin: Rusya’yı Ayağa …

Bölgeler-Ülkeler

Rusya’da Devlet Kapitalizmi PDF Kitap İndir

Rusya’da Devlet KapitalizmiSovyet devrimine sahip çıkmanın ve devrimin diktatörlüğe kaçınılmaz olarak yol açmadığını savunmanın tek bir yolu vardır: 1917 devriminin diktatörlüğe niye, hangi somut koşullar nedeniyle, nasıl dönüştüğünü açıklamak; bu somut koşullar kaçınılmaz olmadığına göre, diktatörlüğün de kaçınılmaz olmadığını kanıtlamak. Elinizdeki kitap bunu yapmakta. – Roni Margulies  Cliff’in eseri hem stalinist eğilimin hem de o eğilimin çöküşünün oluşturduğu tepkinin bir reddidir. …

Devlet

Devlet Yönetimi İçin Bilgelik Kılavuzu & Usuli’l-hikem fi Nizami’l-alem PDF Kitap İndir

Devlet Yönetimi İçin Bilgelik Kılavuzu & Usuli’l-hikem fi Nizami’l-alemHasan Bey-zâde Ahmed Paşa, 17. asrın ilk yarısında yaşamış bir Osmanlı devlet adamıdır. Medrese tahsili görmüş, Rumeli ve Anadolu’da çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Onun yaşadığı dönem, Osmanlı Devleti’nin klasik yapısında birtakım arızaların belirmeye başladığı yıllardır. Bu nedenle dönemin aydınları, sultanları ve idarecileri ikaz …

Siyasal Sistemler

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe PDF Kitap İndir

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde EndişeKapitalizmin insanlar arası ilişkilerde yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en kolay anlaşılanlardan biri olan “şeyleşme”, sermayenin bilinç üzerindeki somut etkilerini tanımlama konusunda eşsiz bir araç gibi görünür. Gelgelelim 20. yüzyılda ağırlık kazanan ikici, “seküler” düşünce modellerinin etkisiyle gözden düşmüştür. Bewes …

Biyografi-Otobiyografi

Fraklı Komünist Friedrich Engels’in Devrimci Hayatı PDF Kitap İndir

Fraklı Komünist Friedrich Engels’in Devrimci Hayatı19. yüzyılın büyük devrim çağında serpilen kişisel hayatında Rheinland’dan Manchester’a, barikatlardan tekstil fabrikalarına, silahlı başkaldırıdan parti siyasetine komünist doktrinin gelişimine ışık tutacak deneyimler biriktiren Engels, aynı zamanda, ömrünün en verimli devresinde, dostu Marx’ın dehası ve komünizm davasının yüksek menfaatleri adına, kendi entelektüel çalışmalarından feragat edecek …

İdare

Siyasi Partiler ve Kent Yönetimleri & Konya Örneği PDF Kitap İndir

Siyasi Partiler ve Kent Yönetimleri & Konya ÖrneğiSiyasi Partiler ile kent yönetimleri arasındaki ilişki ve etkileşim öteden beri akademik ve siyasi çevrelerde tartışılan konuların başında gelmektedir. Yerel düzeyde etkin ve verimli hizmet sunulması genel siyasette iktidara giden yolun önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Bunu bilen siyasal partiler yerel siyasete özellikle de …