PDF Kitaplar
Fransızca

Kirpinin Zarafeti PDF Kitap İndir

Kirpinin ZarafetiParis’in merkezinde, gösterişli bir apartmanda, müzik, resim ve felsefe meraklısı, Rus edebiyatı ve Japon sineması tutkunu elli dört yaşında bir kapıcı kadın. Son derece zeki ve üstün yetenekli ama içe dönük ve yaş gününde intihar etmeyi planlayan on iki yaşında bir kız çocuğu. Utangaç bu iki özel insanı birleştir …

Daha fazla oku
Mantık-Akaid

Ehl-i Sünnet Akaidi (Cep Boy) PDF Kitap İndir

Ehl-i Sünnet Akaidi (Cep Boy)İman; herkesin bildiği gibi bir itikad, bir inanç ve bir tasdikten ibarettir. Lâkin bütün ibadetlerin başı, kökü, esası ve temelidir; bu olmadıkça hiçbir ibadet sahih ve makbul olamaz. Öyle kuru iman değil, olgun ve kâmil bir iman lazım. Bu da ancak ibadet ve taatlere hem de …

Daha fazla oku
Hayvanlar

Kangal Köpeği Tarihçesi Tanıtımı Yetiştirilmesi Islahı (Ürün Kodu:1-A-40) PDF Kitap İndir

Kangal Köpeği Tarihçesi Tanıtımı Yetiştirilmesi Islahı (Ürün Kodu:1-A-40)Hakiki kangal köpeği nasıl anlaşılır?Hakiki kangal köpeği’nin ana ve yardımcı ırk vasıfları nelerdir?Hakiki kangal köpeği’nde Kurtçul Tırnak şart mıdır?Hakiki kangal köpeği bir doğumda az sayıda yavru mu vermelidir?Kangal köpeği’nin kulakları niçin kesilir?İyi bekçilik özelliği için, kangal köpeği’ni uzun süre karanlık odada tutmak yararlı …

Daha fazla oku
Giresun

Keşap & Doğu Karedeniz’de Bir Kıyı Kasabası PDF Kitap İndir

Keşap & Doğu Karedeniz’de Bir Kıyı KasabasıTarihe, yerel tarihe ve şehir tarihine son yıllarda giderek artan bir ilgi duyulmaktadır. İnsanlar kendi aile geçmişlerini, dedelerinin ve atalarının neler yaptığını, nasıl yaşadıklarını bilmek istemektedirler. Bu istek Keşap için de geçerlidir. Keşap’la ilgili geçmişte bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu çalışmalar daha çok …

Daha fazla oku
Kuramsal Kitaplar

Tüm Yönletiyle Okul Geliştirme & Kuram, Yaklaşım ve Uygulama PDF Kitap İndir

Tüm Yönletiyle Okul Geliştirme & Kuram, Yaklaşım ve UygulamaBu kitabın yazılmasının temel amacı, eğitim sisteminin en önemli ögesi olan okullarda okul geliştirme literatürünün modeller ve yeni yaklaşımlar açısından önemini irdeleyerek, 1980 sonrası okul geliştirme model ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma, okul geliştirme modellerini ortaya çıkartmanın yanında, 21. yüzyıl eğitim …

Daha fazla oku
Hatıralar

Elele Özgürlüğe & Zarlar Atıldı Geri Dönüş Yok PDF Kitap İndir

Elele Özgürlüğe & Zarlar Atıldı Geri Dönüş Yok1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin son Genel Sekreteri olan Nabi Yağcı, tarihine kendi mücadele pratiğine yansıyanlardan hareket ederek TKP-TBKP tarihine mikro-tarih anlayışıyla bakıyor ve buna uygun yeni bir anlatım tarzı seçiyor.Bu kitabın temel tezi geçmişteki mücadele pratiklerini deneyime dönüştürerek bu deneyimin ışığında tarihe …

Daha fazla oku
Diğer

Turizm Endüstrisinde Havacılık & Gelişim – Sistemler – Uygulamalar PDF Kitap İndir

Turizm Endüstrisinde Havacılık & Gelişim – Sistemler – UygulamalarBu kitap havacılık sektöründe makro ve mikro boyutta ele alınmış olup 11 bölüm ihtiva etmektedir. Kitabın hedef kitlesi havayollarında çalışan değerli elemanlar, ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi gören öğrenciler ve havacılığa özel ilgi gösteren bireylerdir. Elbette her çalışma gibi bu …

Daha fazla oku
Eski Yunanca

Şölen & Bütün Yapıtları 16 PDF Kitap İndir

Şölen & Bütün Yapıtları 16Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca …

Daha fazla oku
Türkiye Araştırmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2014 Cilt:14 Sayı:27 Türkiye’de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi 2 PDF Kitap İndir

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2014 Cilt:14 Sayı:27 Türkiye’de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi 2Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) olarak Türkiye’de İslami İlimler üzerine yapılan çalışmaların hasılasını ortaya koymayı hedeflediğimiz serimizin dördüncü ayağında 3 cilt halinde hazırladığımız Türkiye’de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi sayılarından ilk ikisi yayınlandı. Üçüncü cildi matbaa …

Daha fazla oku
Diğer

Mucize İnşaatlar PDF Kitap İndir

Mucize İnşaatlar4.6 milyar yaşında olduğu tahmin edilen dünyamız ilk insan olan Hz. Adem (as)’den beri sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden bazıları öyle gelişmiştir ki, bugün bile insanoğlu bu toplumların yaptığı eserleri araştırıp anlamaya, onların kullandığı teknoloji ve bilgiden yararlanmaya çalışmaktadır.Bugün elde edilen bilgiler bundan 700 bin yıl önce …

Daha fazla oku