Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü PDF Kitap İndir

Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü
BÖLÜM 1
1. Devletin Ekonomideki Yeri ve Kamusal Faaliyetler
 
BÖLÜM 2
2. Kamusal Faaliyetlerin Sunumu ve Kamu-Özel İş birliği
 
BÖLÜM 3
3. Kamu-Özel İşbirliği ve Türkiye’deki Uygulamalar