Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat Teşkilatları PDF Kitap İndir

Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat Teşkilatları
Üç kıtada 6 asır hâkimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı’nın dağılıp parçalanması, İslam beldelerinin küçük devletçiklere bölünmesi ve sömürgeleştirilmesi için, Haçlı ve Siyonist örgütler 150 yıl öncesinden istihbarat savaşları başlatmışlardı.
Bu araştırmada;
• Sultan Abdülhamid’in “Yıldız İstihbarat Teşkilatı”,
• Teşkilatı Mahsusa’nın, operasyonları ve fedaileri,
• Nili, Bilu, Gideon, Haşumer vb. İngiliz işgali öncesi Siyonist örgütleri,
• Haganah, Irgun, Stern vb. işgal sonrası Siyonist örgütleri,
• İngiliz İstihbarat Örgütü Intelligence Servisine bağlı Arap Bürosu casusları ve faaliyetleri,
• Çok bilinen casus Lawrence ve Gertrude Bell’in yanısıra
Aubrey Herbert, Charles Noel, Irvine Shakespear gibi adı pek bilinmeyen İngiliz casuslarının hikâyeleri incelenmiştir.
Yüz yıl önceki bu casusların hayatlarını ve entrikalarını okurken, günümüzde de benzer oyunların oynanmakta olduğunu hayretle ve ibretle göreceksiniz.