Günümüz İslam Düşüncesi

Makalelerim
“İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v); “Allah’a ve Rasulü’ne inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun!” buyurarak, faydalı, doğru söz söylemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere tavsiye etmektedir. Adaletiyle dünyaya, insanlığa örnek olan Hz.Ömer (r.anh) da, “Çocuklarınıza güzel söz ve şiirleri öğretiniz!” buyurarak, yetişmekte olan nesillerimizi ilimle, irfanla, edebiyatla yetiştirmemiz gerektiğini bizlere önemle hatırlatmaktadır. Örnek İslam Halifesi Ömer bin Abdülaziz (r.aleyh) ise, “söz ilaç gibidir..”demek suretiyle, sözün insan eğitiminde ve hayatındaki önemine ve değerine işaret etmiştir. “Kem söz sahibine aittir!” diyen atalarımız, kötü sözün insanı nasıl da çirkinleştirip, ahlaki bakımdan alçalttığını (alçaltacağını) ne güzel ifade etmişlerdir…
 
Tarihte olduğu gibi günümüzde de insanlığı Bâtıl din, ideoloji ve sömürücü dünya görüşlerinin adaletsizlik ve zulmünden kurtaracak yegane kurtuluş yolu; “İslâm Dini ve Medeniyeti’dir.” Bugün başta Batı ve ABD olmak üzere, yabancı ülkelerin açık ya da örtülü işgal, entrika ve sömürüsü altndaki dünyanın ve İslam Ülkeleri’nin kurtuluşu da Kur’an ve Sünnet’e yeniden sarılmak, “örnek İslam Medeniyeti” etrafında İslâm Birliği’ni kurmalarıyla gerçekleşecektir.
 
İslam Şairi Mehmed Akif’i dinleyelim:
 “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,
  Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!”
  Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol,
  Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!”
                               ….
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,
 Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı,
 Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Günümüz İslam Düşüncesi
İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar PDF Kitap İndir

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılarİslam kültürü içerisinde üretilen ahlakla ilgili mirasın iki temel kaynağı bulunmaktadır. Birincisi doğrudan Kur’an, Sünnet ve bu eksende oluşan pratik ve kültür; ikincisi ise İlkçağ filozoflarından Eflatun, Aristo ve onların Helenistik dönem yorumcularının Müslümanlara ulaşan eserleridir. Müslümanlar ilk olarak Hz. Peygamber’in örnekliğinde ahlakla ilgili bir …

Günümüz İslam Düşüncesi
Dilimiz ve Kültürümüz (Cep Boy) PDF Kitap İndir

Dilimiz ve Kültürümüz (Cep Boy)Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan, Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi’nde uzun yıllar hocalık yapmış, Türkçe-Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı gibi dersler okutmuştur. Bunun yanında 1967-68 eğitim ve öğretim döneminde Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’nda, 1977-80 yıllarında da Sakarya Devlet Mimarlık …

Günümüz İslam Düşüncesi
Din Diyalog ve Ilımlı İslam PDF Kitap İndir

Din Diyalog ve Ilımlı İslamDavet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale geldi.  Bizim bu kitabı yazmadaki amacımız, İslam dinini insanlaradoğru tanıtmak, …