Makalelerim PDF Kitap İndir

Makalelerim
“İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v); “Allah’a ve Rasulü’ne inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun!” buyurarak, faydalı, doğru söz söylemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere tavsiye etmektedir. Adaletiyle dünyaya, insanlığa örnek olan Hz.Ömer (r.anh) da, “Çocuklarınıza güzel söz ve şiirleri öğretiniz!” buyurarak, yetişmekte olan nesillerimizi ilimle, irfanla, edebiyatla yetiştirmemiz gerektiğini bizlere önemle hatırlatmaktadır. Örnek İslam Halifesi Ömer bin Abdülaziz (r.aleyh) ise, “söz ilaç gibidir..”demek suretiyle, sözün insan eğitiminde ve hayatındaki önemine ve değerine işaret etmiştir. “Kem söz sahibine aittir!” diyen atalarımız, kötü sözün insanı nasıl da çirkinleştirip, ahlaki bakımdan alçalttığını (alçaltacağını) ne güzel ifade etmişlerdir…
 
Tarihte olduğu gibi günümüzde de insanlığı Bâtıl din, ideoloji ve sömürücü dünya görüşlerinin adaletsizlik ve zulmünden kurtaracak yegane kurtuluş yolu; “İslâm Dini ve Medeniyeti’dir.” Bugün başta Batı ve ABD olmak üzere, yabancı ülkelerin açık ya da örtülü işgal, entrika ve sömürüsü altndaki dünyanın ve İslam Ülkeleri’nin kurtuluşu da Kur’an ve Sünnet’e yeniden sarılmak, “örnek İslam Medeniyeti” etrafında İslâm Birliği’ni kurmalarıyla gerçekleşecektir.
 
İslam Şairi Mehmed Akif’i dinleyelim:
 “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,
  Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!”
  Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol,
  Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!”
                               ….
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,
 Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı,
 Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”