İslam’ın Politik Sistemi PDF Kitap İndir

İslam’ın Politik Sistemi
İslami bir sistemin alı ilkelerini ayrıntılı biçimde inceleyen ve bu ilkelerin günümüz modern ortamıyla ilişkilerini ikna edici biçimde ortaya koyan çok sayıda eser mevcuttur. Ne var ki, Müslümanlar mevcut durumda siyaset, ekonomi ve toplum teorisi işi görebillecek bir İslam yorumu üretebilmeş değildir. Müsümanarın içine düştükeri ataet açmazını aşmak ve kabu ediebiir bir çerçee ortaya koymak günümüz Müsüman enteektüeerinin önünde çok zoru bir iş oarak durmaktadır. Lokman Tayyibin İsamın siyasi sistemini konu alan bu kitabı, teori ve doktrinin yanısıra pratik bir rehber görevini de ifa etmektedir.