Siyasal Sistemler

İslam’ın Politik Sistemi
İslami bir sistemin alı ilkelerini ayrıntılı biçimde inceleyen ve bu ilkelerin günümüz modern ortamıyla ilişkilerini ikna edici biçimde ortaya koyan çok sayıda eser mevcuttur. Ne var ki, Müslümanlar mevcut durumda siyaset, ekonomi ve toplum teorisi işi görebillecek bir İslam yorumu üretebilmeş değildir. Müsümanarın içine düştükeri ataet açmazını aşmak ve kabu ediebiir bir çerçee ortaya koymak günümüz Müsüman enteektüeerinin önünde çok zoru bir iş oarak durmaktadır. Lokman Tayyibin İsamın siyasi sistemini konu alan bu kitabı, teori ve doktrinin yanısıra pratik bir rehber görevini de ifa etmektedir.

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Siyasal Sistemler
Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe PDF Kitap İndir

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde EndişeKapitalizmin insanlar arası ilişkilerde yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en kolay anlaşılanlardan biri olan “şeyleşme”, sermayenin bilinç üzerindeki somut etkilerini tanımlama konusunda eşsiz bir araç gibi görünür. Gelgelelim 20. yüzyılda ağırlık kazanan ikici, “seküler” düşünce modellerinin etkisiyle gözden düşmüştür. Bewes …

Siyasal Sistemler
Karl Marx F. Engels Hayat ve Eserlerine Giriş PDF Kitap İndir

Karl Marx F. Engels Hayat ve Eserlerine GirişKarl Marx F. Engels Hayat ve Eserlerine Giriş

Siyasal Sistemler
1
Totaliter ve Otoriter Rejimler PDF Kitap İndir

Totaliter ve Otoriter RejimlerBirçok ülke, rejiminin ismi farklı olsa da aynı totaliter-otoriter yönetimler tarafından yönetiliyor. Başta son derece ılımlı söylemlerle iktidara gelen kadrolar, zamanla totaliter-otoriter bir yapıya doğru yöneliyor ve bir süre sonra ülkede tam manasıyla totaliter-otoriter bir rejim hüküm sürmeye başlıyor. Sistemlerin bu şekilde evrilmesi, dünyanın birçok yerinde, ülkelerin …