Hukuk

İslam Hukukunda Tahsis & Bakillani Örneği
Fıkh Usûlünün konusu olan asli kaynaklar günümüz itibariyle yazılı olduğundan bunların anlaşılma şekillerinin belirlenmesi ile ilgili olarak metodolojik kayıtlar konmuştur. Lafzın manaya delaleti ile ilgili konular neredeyse usûl kitaplarının üçte birini oluşturur. Bu konuların en önemlilerinden biri de “ilk konulduğu anda lafzın anlama delaleti”nin tartışıldığı konu başlığıdır.
Nasslarda, umum ifadenin kapsamının belirlenmesi teklifin ve mükellefiyetin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Tahsîs bu anlamı ile Şârî’in hangi konulardan, kimleri, hangi zamanlarda mükellef tuttuğunun sınırlarının belirlenmesini ifade eder.
Çalışmamızda mütekellim usûlünün önde gelen isimlerinden biri olan Bâkillânî’nin tahsîs konusundaki kanaatlerini “et-Takrîb ve’l-İrşâd” kitabı bağlamında işledik..

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hukuk
İslam Yargılama Hukukunda Şühud’l-Hal Jüri Osmanlı Devri Uygulaması PDF Kitap İndir

İslam Yargılama Hukukunda Şühud’l-Hal Jüri Osmanlı Devri UygulamasıZamanımızda bazı hukuk devletlerinin yargılama usulü içinde yer alan jüri sistemi dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu sistemin tarihî köklerinin olabileceği hatıra gelmektedir. bu bağlamda İslam Yargılama Usulünün Osmanlı uygulamasında mükemmele yakın bir Şekilde ifadesini bulan “Şühûdü‟l-hâl” sisteminin incelenmesi ve jüri sistemi ile karşılattırılmasının yapılması …

Hukuk
İslam Ceza Hukuku PDF Kitap İndir

Merhaba arkadaşlar bu gün sizlere İslam Ceza Hukuku PDF Kitap İndir adlı kitabı tanıtıcam . Prof. Dr. Abdullah Çolak yazarının İslam Ceza Hukuku PDF Kitap İndir kitabını ben galiba okumadım , fakat sizler okursanız beğenebileceğinizi düşünüyorum . Eğer ki İslam Ceza Hukuku PDF Kitap İndir\\\’i okuduysanız yoruma bu kitap hakkındaki …

Hukuk
T.C. Anayasası PDF Kitap İndir

T.C. Anayasası*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(11. Protokol ile Düzenlenen Metin) *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokol ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncel Metin) *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *T.C. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu *Olağanüstü Hal Kanunu