Hukuka Giriş / Kemal Gözler PDF Kitap İndir

Hukuka Giriş / Kemal Gözler
Hukukun bilgi kaynakları
Beşeri davranış kuralları
Hukuk ile ilgili bazı kavramlar
Kamu hukuku – özel hukuk kavramı
Yargı örgütü
Hukuk sistemleri
Hukukun kaynakları
Hukukun temeli hakkında görüşler
Kanunlaştırma
Hukuk kurallarının çeşitleri
Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulaması
Hukuk kurallarının yorumu
Hukuk kuralları arasında çatışma sorunu
Hakimin hukuk yaratması
Hakimin taktir yetkisi
Hukuk kurallarının müeyyidesi
Adalet kavramı
Hak kavramı, tanımı ve hakların çeşitleri
Hukuki olaylar, fiiller ve işlemler