Genel Fiziki Coğrafya PDF Kitap İndir

Genel Fiziki Coğrafya
Coğrafya terimi, jeo ve graphein kavramlarının birleştirilmesi ile oluşmuş, tarihi en eski ve en popüler olan uygulamalı bir bilim dalıdır. Temelde yerbilimi olmakla birlikte, araştırmaların merkezinde insan, yani toplum yer alır. Amacı, insan ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya koymaktır. Coğrafya terimi, sadece uzunluğu ve genişliği olan yer’in yüzeyi değildir. Bu alanın da dahil olduğu, yüksekliği ve derinliği olan bir çevreyi ifade eder. Bu çevre içinde hava ortamı (atmosfer), su ortamı (hidrosfer), edafik ve biyotik faktörler ortamı (litosfer) gibi ekolojik çevreler de yer almaktadır.