Frigyalılar Bereket Tanrıçası Kibele Ana & Midas’ın Kulakları PDF Kitap İndir

Frigyalılar Bereket Tanrıçası Kibele Ana & Midas’ın Kulakları
Anadolu’nun en köklü devletlerinden biri olan Hititler, MÖ 1200 yıllarında düşmanlarının saldırıları sonucu yıkıldı. Hitit Devleti’nin yıkılmasından hemen sonra yeni kurulan devletlerden biri de Frigya Devleti’ydi.
Frigya Devleti yaklaşık dört yüz-beş yüz yıl kadar yaşadı.
Eski Yunanlılar, bölgede yaşayan insanlara Frig diyorlardı. Bu yüzden bölge insanlarının kurduğu devlete de Frigya Devleti adı verildi.
Günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli illerinde izlerine rastlanan Frigler, bize çok değerli tarihi eserler bıraktılar.