Mantık-Akaid

El-Muvafakat İslâmi İlimler Metodolojisi-4 CİLT
el-Muvâfakât, usûl-i fıkıh alanında yazılmış başlıca eserlerden biridir. Şeriat’ın gâyeleri konusuna özel bir önem verir. İhtilafları büyütmek yerine uzlaştırmaya çalışır. Bu sözler İmam Şâtıbî’ye aittir: “Taassub pınarından sakın içme, konunun hakikatı anlaşıldığında onu kabul edip teslim olmaktan çekinme…” Prof. Dr. Mehmed Erdoğan’ın uzun ve titiz bir çalışma sonucu Türkçe’ye kazandırdığı bu eser, İz Yayıncılık’ın ilim ve kültür dünyamıza yaptığı en önemli katkılardan biri sayılmalıdır. Eserin dördüncü baskısı, gözden geçirilmiş ve yeni bir tasarımla okurun istifadesine sunulmuştur.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mantık-Akaid
İslam’ı Anlamak PDF Kitap İndir

İslam’ı AnlamakYazar, İslâm inancının temellerini ortaya koyarken dört temel ögeyi esas alıyor: İslâm’ın yapısı ve perspektifi, Kur’ân’ın öğretisi ve işlevi, Hz. Peygamberin misyonu ve tasavvuf. Böylece, İslâm’ın özünü sunmaya çalışıyor. Bir bakıma öteki dinlerle yüzleştiriyor ve “en son din” olma vasfını, Hz. Peygamber’in bütün peygamberlerin bir sentezi olduğunu dile getiriyor. …

Mantık-Akaid
Akaid-i Hayriyye (Osmanlıcadan Sadeleştirilmiş ve Notlandırılmış) PDF Kitap İndir

Akaid-i Hayriyye (Osmanlıcadan Sadeleştirilmiş ve Notlandırılmış)Konyalı Mehmed Vehbi Efendi (1949) “Yeni İlm-i Kelâm” hareketinin önemli temsilcilerindendir. Daha çok Hülâsatü’l-Beyan fi Tefsîri’l-Kur’an adlı tefsiri ile tanınsa da onun Akâid-i Hayriyye Tercümesi adlı eseri Yeni İlm-i Kelâma katkıları bakımından önemlidir. Mehmed Vehbi Efendi’nin eserini Arapça yazdıktan sonra Osmanlı Türkçesine tercüme etmesi Türk …

Mantık-Akaid
Kimya-yı Saadet & Eksiksiz Türkçe Tercümesi (Ciltli İthal Kağıt) PDF Kitap İndir

Kimya-yı Saadet & Eksiksiz Türkçe Tercümesi (Ciltli İthal Kağıt)İnsanın saadeti;Allah (c.c.)’ı bilmektir.Peyhamberlik ve Velilik,İbadetler, Muamelat,Temizlik, Abdest, Namaz,Oruç, Haç, Zekat, Sadaka,Alışveriş, Nikah, Evlilik,Helal ve Haramlar