Çocuk Bakımı

Çocukların Gizli Dili PDF Kitap İndir

Çocukların Gizli DiliÇocukların Gizli Dili Nedir?• Tüm çocukların kullandıkları fakat konuşmadıkları bir dildir,• Çocuğunuzun iç dünyasına açılan inanılmaz bir kapıdır,• Duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirmek için en iyi aracınızdır.Keşfedin:• 10 farklı bebek ağlamasının anlamını,• Çocuğunuzun oyunlarını, hikayelerini veya sanatını nasıl yorumlayacağınızı,• Çocuğunuzun zorbaların kurbanı olmamak için neler yapabileceğini,• Çocuğunuzun çevresinde …

Rehber Kitaplar

Okul Öncesi Eğitimde Oyun PDF Kitap İndir

Okul Öncesi Eğitimde OyunOkul öncesi eğitimde oyun kitabı: erken çocukluk döneminde oyun, oyun kuramları, oyuncaklar ve oyun materyalleri, oyun alanları ve okul öncesi dönem oyun örnekleri olmak üzere beş bölümden oluşturulmuştur. Bu kitap okul öncesi eğitimde oyun alanındaki ilk çalışmamız olduğundan gözden kaçırdığımız eksikliklerimizin bundan kaynaklandığını belirtmek isteriz.Bu kitap erken …

Dil Eğitimi

Arapça Yazılı Anlatım ( Kompozisyon) PDF Kitap İndir

Arapça Yazılı Anlatım ( Kompozisyon)Arapça yazama becerinizi geliştirebileceğiniz bir kaynakBol alıştırmalırıyla pratik yapma imkanıİlk 5 derste cümle kurma becerisinin geliştirilmesi35 derste örnekleriyle komposizyon yazma teknikleri

Yurtdışında Eğitim

Türk Promethe’ler: Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da PDF Kitap İndir

Türk Promethe’ler: Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da“Atatürk döneminde Avrupa’da öğrenim görüp, sonradan yurdumuzda görev alan öğretim üyelerinin bazılarının öğrencisi, bazılarının da okuyucusu olmaktan hep kıvanç duydum. Enver Ziya Karal, Bedrettin Tuncel, Afet İnan ve Mahir Canova gibi bu kitapta tanıtılan birçok bitim, kültür ve sanat adamı, Avrupa’dan döndükten sonraki yaşamlarıyla hem kişiliğimizi …

Yurtdışında Eğitim

Uluslarlarası Öğrencilerin Sorunları ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri PDF Kitap İndir

Uluslarlarası Öğrencilerin Sorunları ve Sosyal Hizmet GereksinimleriUluslararası öğrenci dolaşımı, ülkelerin kültürel birikimine ve ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı her geçen gün giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Birçok ülke, politik, ekonomik, kültürel ve sosyal nedenlerle, uluslararası öğrencileri kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri için teşvik etmekte ve bu yönde diğer ülkelerle …

Rehber Kitaplar

Okul Öncesi Eğitimde Materyal Tasarımı PDF Kitap İndir

Okul Öncesi Eğitimde Materyal TasarımıElinizdeki bu kitabın amacı; öncelikle alanda çalışan akade­misyenler ve uzmanlar olmak üzere öğretmenlere, öğret­men adaylarına, öğrencilere eğitici oyuncak ve oyun mater­yalleri geliştirme ile ilgili teorik bilgilerin yanında; her yaş düzeyine uygun farklı eğitim ortamları hazırlamalarında kullanabilecekleri ve tasarlayabilecekleri materyal ve oyun­cak örnekleri sunmaktır. Ülkemizde materyal geliştirmeye …

Çocuk Bakımı

Bebekler İçin Masaj PDF Kitap İndir

Bebekler İçin MasajBebek masajı, anne baba ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendiren bir sanattır. Cildimizin dışarıdan gelen tepkilere olan hassasiyeti, aynı zamanda çok önemli mesajların alındığı sınırsız bir dünyaya açılan kapıdır.Çocukla olan yakınlığımızı güçlendirmek, ona sevgi ve güven duygusu aktarmak, onun endişelerini gidermek dokunarak mümkün olacaktır.Masaj sayesinde oluşan yakınlık, bebeğe de …

Eğitim Kurumları

Durmayan Adam & Hüseyin Dündar Kızılelma Anlatıyor PDF Kitap İndir

Durmayan Adam & Hüseyin Dündar Kızılelma AnlatıyorHasan Âli Yücel’in bakanlığı döneminde programın mimarı olan İsmailHakkı Tonguç’un çalışmalarıyla şekillendirilen Köy Enstitüleri kapatıldıkları1953 yılına kadar 17.000 köy çocuğunu mezun etmiştir. Mezun olan köyçocukları eğitim neferi olarak yurdun dört bir yanına dağılmışlardır. Ben içlerindenyalnız biriyim.Bu kısacık dönemde Köy Enstitülüler ATA’dan aldıkları feyizle, ruhla,yurt …

Dil Eğitimi

Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi) PDF Kitap İndir

Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi)Anadili Arapça olanlara Türkçe öğretimi konusunda ilk yazılan kitap Kaşgarlı Mahmût’un XI. yüzyılda yazmış olduğu Dîvân-ü Lugati’t-Türk adlı eseridir. Söz konusu eserden birkaç yüz yıl sonra Mısır’da kurulan Türkiye Devleti’nde yine anadili Arapça olanlara yönelik sayısı çok fazla olmayan bazı eserler yazılmıştır. Geçen yüzyılın …

Eğitim Kurumları

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Edt. Elife Doğan Kılıç) PDF Kitap İndir

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Edt. Elife Doğan Kılıç)Bu kitap Türk Eğitim sistemi ve okul yönetimi üzerinedir. Bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarının ve okul yö­neticilerinin temel kaynak olarak kullanabilecekleri temel ilke teknik ve yaklaşımları sunmaktadır. Kitap 13 üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite Sistem kavramı ve Özelliklerini, ikinci ünite Türk …