Günümüz İslam Düşüncesi

Din Diyalog ve Ilımlı İslam
Davet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale geldi.  Bizim bu kitabı yazmadaki amacımız, İslam dinini insanlaradoğru tanıtmak, İslam’ı, kendi ilkeleri doğrultusunda yaymaya çalışmaktır.
Kitap üç bölümdür. İlk bölümde dinin tanımı ve tasnifini işlendi. Bu bölümden amaç,“din” gerçeğini tanıtmaktır. Özellikle de batıl ve muharref dinleri tanıtmaktır. Çünkü “Ilımlı İslam” da bir tahrif ve tağyir/bozma ve değiştirme çabasıdır. Maalesef “diyalog” çalışmaları da zaten bu eksende dönüp dolaşmaktadır. Bu yüzden “İbrahimî Dinler” denilen, kökü “ilahî” ve “semavî”sayılan Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın son durumlarını, son sözleriyle gördük. Bu bilgiler tartışmayı bitirebilir.
İkinci bölümde diyalogdan bizim ne anladığımız işlenmiştir. Kelime aslında “davet” ve “tebliğ” davasına yabancı değildir. Bugün dünya küçülmüş, insanlar her zamankinden daha fazla bilgi ve barışa ihtiyaç duyar olmuştur. Şüphesiz savaş gibi barışın da bir dili vardır.
Üçüncü bölümde ise, “Dinler arası Diyalog” enine boyuna işlenmiştir. Zaten tartışma alanı da bu bölümdür. Bu tartışmada ilk akla gelen, önce “Gülen ve cemaati,” şimdi ise “FETÖ” olarak bilinen yapıdır. Haliyle bu konuda öncelikle onların fikirlerini ve alt yapılarını açıklamaya çalıştık. Şüphesiz başkaları da vardır. Örnekler vererek bazılarını yazdık.
Faydalı olmasını diler, emeği geçen herkese ve teşekkür ederim.

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Günümüz İslam Düşüncesi
İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar PDF Kitap İndir

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılarİslam kültürü içerisinde üretilen ahlakla ilgili mirasın iki temel kaynağı bulunmaktadır. Birincisi doğrudan Kur’an, Sünnet ve bu eksende oluşan pratik ve kültür; ikincisi ise İlkçağ filozoflarından Eflatun, Aristo ve onların Helenistik dönem yorumcularının Müslümanlara ulaşan eserleridir. Müslümanlar ilk olarak Hz. Peygamber’in örnekliğinde ahlakla ilgili bir …

Günümüz İslam Düşüncesi
Dilimiz ve Kültürümüz (Cep Boy) PDF Kitap İndir

Dilimiz ve Kültürümüz (Cep Boy)Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan, Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi’nde uzun yıllar hocalık yapmış, Türkçe-Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı gibi dersler okutmuştur. Bunun yanında 1967-68 eğitim ve öğretim döneminde Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’nda, 1977-80 yıllarında da Sakarya Devlet Mimarlık …

Günümüz İslam Düşüncesi
Makalelerim PDF Kitap İndir

Makalelerim“İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v); “Allah’a ve Rasulü’ne inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun!” buyurarak, faydalı, doğru söz söylemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere tavsiye etmektedir. Adaletiyle dünyaya, insanlığa örnek olan Hz.Ömer (r.anh) da, “Çocuklarınıza güzel söz ve şiirleri öğretiniz!” buyurarak, yetişmekte olan nesillerimizi ilimle, irfanla, …