Diğer

Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri
Bölüm 1 – Kamu Hizmetleri ve Devletin Rolü
1 – Kamu Hizmetleri
2 – Devletin Rolü

Bölüm 2 – Kamu-Özel İşbirlikleri
1 – Tanım ve Özellikleri
2 – Kamu-Özel İşbirliklerinin Doğuşu
3 – Kamu-Özel İşbirlikleri Modelleri
4 – Kamu-Özel İşbirliği Uygulama Alanları
5 – Kamu-Özel İşbirliklerinin Yararları ve Sakıncaları
6 – Kamu-Özel İşbirliklerine Sağlanan Destek ve Garantiler

Bölüm 3 – Dünyada Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları
1 – Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu-Özel İşbirlikleri
2 – Avrupa’da Kamu-Özel İşbirlikleri

Bölüm 4 – Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları
1 – Türkiye’de Uygulanan Modeller ve Yasal Çerçeve
2 – Türkiye’de Uygulamaların Değerlendirilmesi
3 – Garantiler ve Ödemeler
4 – Bazı KÖİ Projeleri Hakkında Bilgiler

Sonuç ve Öneriler

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer
Nuru’l Kamer PDF Kitap İndir

Nuru’l KamerBütün göstergeler dünya tarihinin son dönemlerini yaşadığımızı ortaya koyuyor. Okült anlayışlarda “Tarihin sonu”, dinî kaynaklarda “Âhir Zaman” olarak nitelenen bu dönemin en belirgin özelliği insanoğlunun kendisi hakkında ve alem tasavvuru noktasında anlam kaybına uğraması veya uğratılmasıdır.  Bu kaybedişin temeli hedonist bir yaşam tarzının kutsanması, ancak yitirilen hakîkatlerin yeniden elde …

Diğer
Turizm Endüstrisinde Havacılık & Gelişim – Sistemler – Uygulamalar PDF Kitap İndir

Turizm Endüstrisinde Havacılık & Gelişim – Sistemler – UygulamalarBu kitap havacılık sektöründe makro ve mikro boyutta ele alınmış olup 11 bölüm ihtiva etmektedir. Kitabın hedef kitlesi havayollarında çalışan değerli elemanlar, ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi gören öğrenciler ve havacılığa özel ilgi gösteren bireylerdir. Elbette her çalışma gibi bu …

Diğer
Mucize İnşaatlar PDF Kitap İndir

Mucize İnşaatlar4.6 milyar yaşında olduğu tahmin edilen dünyamız ilk insan olan Hz. Adem (as)’den beri sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden bazıları öyle gelişmiştir ki, bugün bile insanoğlu bu toplumların yaptığı eserleri araştırıp anlamaya, onların kullandığı teknoloji ve bilgiden yararlanmaya çalışmaktadır.Bugün elde edilen bilgiler bundan 700 bin yıl önce …