Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri PDF Kitap İndir

Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri
Bölüm 1 – Kamu Hizmetleri ve Devletin Rolü
1 – Kamu Hizmetleri
2 – Devletin Rolü

Bölüm 2 – Kamu-Özel İşbirlikleri
1 – Tanım ve Özellikleri
2 – Kamu-Özel İşbirliklerinin Doğuşu
3 – Kamu-Özel İşbirlikleri Modelleri
4 – Kamu-Özel İşbirliği Uygulama Alanları
5 – Kamu-Özel İşbirliklerinin Yararları ve Sakıncaları
6 – Kamu-Özel İşbirliklerine Sağlanan Destek ve Garantiler

Bölüm 3 – Dünyada Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları
1 – Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu-Özel İşbirlikleri
2 – Avrupa’da Kamu-Özel İşbirlikleri

Bölüm 4 – Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları
1 – Türkiye’de Uygulanan Modeller ve Yasal Çerçeve
2 – Türkiye’de Uygulamaların Değerlendirilmesi
3 – Garantiler ve Ödemeler
4 – Bazı KÖİ Projeleri Hakkında Bilgiler

Sonuç ve Öneriler