Kuramsal Kitaplar-Matematik

Diferensiyel Denklemler ve Uygulamaları PDF Kitap İndir

Diferensiyel Denklemler ve Uygulamaları… Bu kitap bir ders ve başvuru kitabı olarak, Diferensiyel Denklemlerdeki gelişmelere paralel olarak hazırlanmış ve yazarın yüksek öğrenim süresindeki, değişik üniversitelerde okutulan yabancı dillerle yazılmış ders kitapları muhtevasına sahip olmanın dışında, tecrübe ve yeteneği uygulanmıştır. Böylece okuyucunun anlamasında kolaylık sağlanmış ve gerekli yeterli bilginin verilmesi amaçlanmıştır.

Coğrafya

Sosyal Coğrafya PDF Kitap İndir

Sosyal Coğrafyaİnsan, sosyal ve doğal çevrenin bileşkesidir. İnsanın çevreyle etkileşimi, aynı zamanda, farklı yapısal üretimlerin ve anlam dün yasının doğmasına alan açar. “Anlam’ın” üretimi ve anlam kazanma süreçlerinde etkin ve belirleyici etken mekândır. Mekân, insan ile değişen, dönüşen, aynı zamanda değiştiren ve dönüştüren bir dinamizmi de tanımlar. Toplumsal olanın mekânı, …

Astronomi

Gökyüzü, Düzen ve Karmaşa PDF Kitap İndir

Gökyüzü, Düzen ve KarmaşaGezegenler, takımyıldızlar, masalsı tanrılar ve hayvanlar, kuyrukluyıldızlar, göktaşları, tutulmalar, kasırgalar, taşkınlar, gökkuşağı ve kuzey şafağı… Gökbilimci Jean-Pierre Verdet, Gökyüzü, Düzen ve Karmaşa’da, hem olağanüstü öyküleri bir araya getiren bir derlemeci, hem de gökyüzünün yasalarını yakından tanıyan bir rehber olma görevini üstleniyor. Gökyüzü, Düzen ve Karmaşa’da, gökyüzüne dair …

Bilim-Mühendislik

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens & İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi PDF Kitap İndir

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens & İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi– Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile dönüştü? – Para neden herkesin güvendiği tek şey? – Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen? – Güç elde etmekte böylesine yetenekli olan insanlar neden bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? – …

Kuramsal Kitaplar-Matematik

Çözümlü Diferensiyel Geometri Alıştırmaları PDF Kitap İndir

Çözümlü Diferensiyel Geometri AlıştırmalarıBu kitap , yazarın “Diferensiyel Geometri”adlı kitabındaki alıştırmaların çözümlerini kapsamaktadır.Üniversitelerinmatematik bölümlerinde üçüncü (veya dördüncü) sınıflaraında okutulmakta olan “Diferensiyel Geometri” derslerinedeöğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kuramsal Kitaplar-Matematik

Bulanık Küme Teorisi PDF Kitap İndir

Bulanık Küme TeorisiGünlük yaşantımızda farkında olmadan kullandığımız sözel ifadeler, günümüzden yaklaşık 50 yıl önce Azerbaycan asıllı bilim adamı Prof. Dr. Lütfi Zade(h) tarafından ortaya atılan “bulanık kümeler” kavramı sayesinde “hesap yapılabilir” hâle gelmiştir. Bulanık mantık sayesinde geleneksel matematiğin belirlilik ile sınırlı dünyası, derecelendirme mekanizması ile belirsizliğe doğru genişletilmiş ve gerçek …

Bilim İnsanları

Büyük İnsanlar Seti (7 Kitap) PDF Kitap İndir

Büyük İnsanlar Seti (7 Kitap)Tesla: Maskelerle Çevrili Bir HayatFrida: Aşkın, Acının ve Devrimin KadınıAlan Turing: Enigmanın Şifresini ÇözmekFreud: Mutluluğun MimarıSteve Jobs: Küçük Başlayın, Büyük DüşününElon Musk: Geleceği İnşa Eden AdamNietzsche: Yaralı Ruhların Şifacısı

Kuramsal Kitaplar-Matematik

Matematiği Öğretme Bilgisi PDF Kitap İndir

Matematiği Öğretme BilgisiToplumsal kalkınmamız, doğrudan kültürlü, erdemli, sosyal olaylara duyarlı, üreten, sorgulayan, problem çözen, yeniliklere açık bireylere sahip olmamıza bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında matematik eğitimi bir milli mesele olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü matematik eğitiminin derdi toplumun matematik okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesidir.Matematik okuryazarlığı bireyin muhakeme ve karar verme süreçlerini kullanarak verileri yorumlaması, …

Coğrafya

Türkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası PDF Kitap İndir

Türkiye ve Komşu Ülkeler CoğrafyasıTürkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası denildiğinde, Türkiye ile birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye gelir. Türkiye ve komşu ülkeler coğrafysında;9 ülkenin doğal, beşeri ve ekonomik olayların dağılışını, aralarındaki bağlantı, sebep ve sonuçlarını incelemiştir. Ülkeler, Türkiye ile karşılatırmalı olark ele alınmıştır. İşte bu …

Kuramsal Kitaplar-Matematik

Finans Matematiği PDF Kitap İndir

Finans MatematiğiBu kitap lisans ve ön lisans öğrencilerine finans matematiğini kavramsal boyutta öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Konuların anlatımında yalın matematiksel yaklaşım benimsenmiştir. Finans alanının detaylı yorumlarına girilmeden öğrencilere kavramsal bilgiler ve bu bilgilerin matematiksel ifadeleri anlatılmıştır. Böylece hem temel kavramların ve matematiksel çözümlerin kalıcı öğretilmesi hem de ileri düzey öğrenmelere hazırlık …