1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri PDF Kitap İndir

1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri
Toplumsal alanda bir araya gelen özne ve iktidarın birbirini etkileme, yönlendirme, değiştirme ve dönüştürme özelliği, aralarında bir ilişkinin kurulmasını kaçınılmaz kılar. İktidar, bu eylemleri, gündelik yaşamın pratikleri içinde taşıyıcısı konumunda olan normlar aracılığıyla gerçekleştirip özneleri arzu edilen davranış kalıplarına uygun “normal bireyler” hâline getirmeyi hedefler. Çocukluğundan itibaren birçok iktidar yapısıyla karşılaşan özne ise kimliğini inşa eden ve üzerinde egemenlik kurmaya çalışan normları kimi zaman içselleştirir kimi zaman da onlara direnen bir tavır geliştirip kendilik bilinci edinir.
 
Bu çalışmada özne ve iktidar ilişkileri, 1960-1980 arasında yazılan ve farklı ideolojik görüşleri yansıtan romanlardan bir seçme yapılarak incelenmiştir. Romanlardaki özne ve iktidar ilişkileri; aile, okul, hastane, hapishane, ordu, iş yeri, ideoloji gibi mikro ve makro düzlemi işaret eden yapılar üzerinden ele alınmıştır.